Roman

Het leven van Max Brandenburg staat plotseling op zijn kop, wanneer hij het aanbod krijgt om de leiding van een zeer succesvol bedrijf over te nemen. Dit cadeau kent natuurlijk wel zijn prijs: hij zal zich binnen een jaar de stijl van de huidige eigenaar eigen moeten maken, anders wenst deze zijn positie niet af te staan. Geen gemakkelijke opgave, want c.e.o. Tom Polonium is de meest gevreesde en gehate man van het bedrijf, die zijn bijnaam ‘Terror Tom’ ruimschoots heeft verdiend.

Ik vond Tom griezelig realistisch neergezet. Hij lijkt sprekend op mijn eerste baas. Wat ben ik blij dat ik daar weg ben.

– Annett, marketingmedewerker

Autoritaire leidinggevenden zijn op feestjes een geliefd gespreksonderwerp, vooral omdat we ons over hen willen verbazen en we ons aan hen ergeren. Ondanks het feit dat we ook doorlopend schreeuwen om sterke leiders. Maar als we dan zo’n sterke leider als baas hebben, is het weer niet goed en vormen ze de belangrijkste reden waarom mensen een nieuwe baan zoeken.

Methode Mastermind is een indringende psychologische studie naar de drijfveren, overtuigingen en methodes van dergelijke bedrijfstirannen. De autoritaire leider van de roedel doet namelijk niet zomaar wat, hij weet precies waar hij mee bezig is.
‘Terror’ Tom Polonium,  die in dit boek centraal staat, kan zijn onuitstaanbare gedrag gedetailleerd uitleggen, onderbouwen en verdedigen. Als een volleerde Donald Trump is hij ervan overtuigd dat zijn autoritaire manier de enige juiste is. Sterker nog, hij stopt niet voordat hij Max tot in de finesses heeft overgedragen wat hij kan en weet. Max laat zich, ambitieus als hij is, niet uit het veld slaan. Aan hem de taak om uit te zoeken of hij te maken heeft met een gewiekste zakenman of een misdadige psychopaat.

Ik las als ik alleen thuis was. En ik rekende uit wanneer mijn vriendin weer thuis zou komen, om ervoor te kunnen zorgen dat ik niet halverwege een hoofdstuk onderbroken zou worden.

– Remco, afdelingsmanager

Het unieke aan deze roman is dat de tekst wordt begeleid door twaalf aansprekende songs.

Het boek is verkrijgbaar in de traditionele gedrukte vorm en sinds 1 januari 2022 ook als luisterboek. In het eerste geval zijn de liedjes bereikbaar middels QR-codes. In het luisterboek komen de liedjes gewoon op het juiste moment langs.